แนวข้อสอบแม่นๆ

(((++updateสุดๆ++)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

(((++updateสุดๆ++)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลางnew แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) แจกฟรี แนวข้อสอบองค์การและการจัดการในภาครัฐnew สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สรุป ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการภายในองค์กร เทคนิคการประสานงานnew แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new สรุป […]