งานราชการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ 14-25 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ 14-25 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ 14-25 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

เงินเดือน 19500 บาท

วุฒิ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อ เนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้น ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เว็บไซต์ www.cad.go.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

 

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*