งานราชการ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ตั้งแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ตั้งแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
โลโก้ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ตั้งแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ลักษณะงาน
เป็น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ)
๑.มี ความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศ การดำเนินรายการและการกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

 

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*