งานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 4 – 29 มกราคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 4 – 29 มกราคม 2559)
โลโก้กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 4 – 29 มกราคม 2559)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้ รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
-เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับบปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และ
-เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้ รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยาการและวัศวกรรมวัสดุ หรือทางเทคโนโลยีวัสดุ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีวัสดุ ทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และ
-เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้ รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีเยื่อกระดาษ ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีเทคนิค และ
-เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ

5.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้ รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และ
-เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัคร
-ให้ ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร 012017072 – 7077

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*