งานราชการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
โลโก้กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

 

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ
ได้ รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านการบริหารงานบุคคล ทางด้านคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมสุขภาพจิต

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*