งานราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558)

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558)
โลโก้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558)

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

2. นิติกรปฏิบัติการ
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  จำนวน 50 อัตรา
2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
// ตำแหน่งว่าง เป็นตำแหน่งว่างในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

คุณสมบัติ / วุฒิการศึกษา
1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

 

2. นิติกรปฏิบัติการ
ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์   โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

 

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dla.job.thai.com

 

เงื่อนไข

ถ้ามี ใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ก็ให้กรอกระบุไว้ในใบสมัครด้วย
ถ้าไม่มี ใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ก็สมัครสอบได้ และเมื่อสอบผ่านภาค ข แล้ว ก็ต้องสมัครสอบภาค ก (รอบพิเศษ) ที่ ก.พ. จะจัดสอบให้ในลำดับต่อไป

 

หลักสูตรการสอบ
1. การสอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านทั้งภาค ก และภาค ข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net

 

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*