งานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 2 – 26 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 2 – 26 พฤศจิกายน 2558)
โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 2 – 26 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประกาศรับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมส่งเสริมการเกษตร

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*