งานราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559)

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559)
โลโก้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ  จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559)

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่องเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ใบสมัคร
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
1.ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปประยุกต์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปะและการออกแบบ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
1.ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยี)
1.ได้รับปริญญาตรี ใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ ทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ หรือวิทยาศาตรบัณฑิต ทางเทคโนโลยีชนบท
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
1.ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการตลาด
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหารกลาง  ชั้น ๓  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ ๖  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  15 มกราคม  2559 ในวันทำการ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. หรือ Download  ใบสมัครที่แนบท้ายประกาศ ทางเว็บไซด์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๒ 354 3066
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

Tags: , , , , ,

2 Comments

  1. สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบได้เลยค่ะ
    เราเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

  2. แวะมาสอบถาม และขอดูตัวอย่างก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*