งานราชการ

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559)
โลโก้กรมอนามัย

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 9 อัตรา

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือกลุ่มอำนวยการศูนย์อนามัยที่จะบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลา
ราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมอนามัย

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*