งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559)

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559)
โลโก้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559)

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
–  เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง นายช่างโลหะแฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ

4. ตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ และ
– เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
– ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/ หัวข้อ “สมัครงาน” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*