งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559)

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559)
โลโก้กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียน แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )
-เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ.2541)
-มี สัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การจำหน่ายใบสมัคร
-ซื้อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

การรับสมัคร
-สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมแผนที่ทหาร 1

ประการกรมแผนที่ทหาร 2

ประกาศกรมแผนที่ทหาร 3

ประกาศกรมแผนที่ทหาร 4

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

 http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*