งานราชการ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ (ตั้งแต่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ (ตั้งแต่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
โลโก้กองทัพเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ (ตั้งแต่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

 

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ
ม.3 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
– เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– เพศชาย/หญิง
– มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิดสำนักงาน
2. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของทางราชการ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยงต่างๆ
4. รับ – ส่งหนังสือราชการทั้งในและนอกสำนักงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยงกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ กองทัพเรือ

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*