แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แนวข้อสอบแม่นๆ)))ครูผู้ช่วยสพฐ.,ครูคืนถิ่น,ครูสพฐ.(ทุกวิชาเอก)ทุกจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(((แนวข้อสอบแม่นๆ)))ครูผู้ช่วยสพฐ.,ครูคืนถิ่น,ครูสพฐ.(ทุกวิชาเอก)ทุกจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

***ครบครันทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง**

 พิเศษสุดๆ ก+ข

 – แถมฟรี ความรู้ความสามารถ ภาค ค. (ไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์)

 • เน้นๆแนวข้อสอบมาตรฐานแต่ละตำแหน่ง(วิชาเอก)
 • เน้นๆแนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปัจจุบัน
 • นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
 • สรุป นโยบายด้านการศึกษาของคุณะรัฐมนตรีของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • เน้นๆแนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
 • เน้นๆแนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
 • เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
 • เน้นๆแนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • เน้นๆสรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 • เน้นๆแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • เน้นๆแนวข้อสอบอังกฤษ
 • เน้นๆแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
 • เน้นๆแนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา
 • เน้นๆแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
 • เน้นๆแนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทย
 • เน้นๆแนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_
 • เน้นๆแนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
 • เน้นๆแนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย
 • เน้นๆแนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
 • ความหมายและอุดมการณ์ของความเป็นครู
 • เน้นๆแนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
 • เน้นๆมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 • เน้นๆมาตรฐานด้านปฏิบัติงาน
 • เน้นๆมาตรฐานการปฏิบัติตน
 • เน้นๆมาตรฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เน้นๆแนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 • เน้นๆสรุป+แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 • เน้นๆแนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
 • เน้นๆแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • เน้นๆแนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
 • เน้นๆแนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
 • เน้นๆแนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
 • เน้นๆแนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • เน้นๆแนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • เน้นๆนิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
 • เน้นๆแนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
 • เน้นๆแนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
 • เน้นๆแนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
 • เน้นๆแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
 • เน้นๆแนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

 

แบบไฟล์ราคาเดียว 398 บาทเท่านั้นค่ะ มีครบทุกเอก…

    ราคารูปเล่มเพียง 880 บาทเท่านั้น

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

 

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก ประกอบกับแนวข้อสอบที่อัพเดทล่าสุดตั้งใจคัดสรรมาอย่างดี
อัดแน่นทุกเนื้อหาวิชาครบที่ใช้สอบรอบนี้ค่ะ…

ครูผู้ช่วย สพฐ

 ครูผู้ช่วยสพฐ.

ครูผู้ช่วย สพฐ

 

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

หวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของน้องๆ ค่ะ

 

messageImage_1454224855404 messageImage_1454224936085 messageImage_1454224970197 messageImage_1454225009014 messageImage_1454225048734 messageImage_1454225096155 messageImage_1454225123485 messageImage_1454225816707 messageImage_1454225866282 messageImage_1454225942941

สอบติดจริง 6 สอบติดจริง 7 สอบติดจริง 8 สอบติดจริง 9 สอบติดจริง 10 สอบติดจริง 11 สอบติดจริง 12 สอบติดจริง 13

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

30 Comments

 1. ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่ะ

 2. ครบทุกวิชา ครบทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ จัดเต็มไม่มีกั๊ก
  โปรงใส จริงใจ ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ปรึกษาและ ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

 3. เชิญปรึกษาและขอตัวอย่างฟรี ก่อนสั่งซื้อ

 4. จริงใจ ไม่กั๊ก

 5. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามเลย

 6. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลย

 7. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถาม ปรึกษาก่อนเลย

 8. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว เชิญสอบถามและปรึกษาก่อนเลย

 9. มีความจริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลยค่ะ

 10. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 11. ไม่ซื้อไม่ว่า เชิญปรึกษาก่อนได้เลยค่ะ

 12. ข้อสอบที่มีคนสอบติดจริง

 13. แนวข้อสอบดีจริง มีคนสอบติดจริง

 14. แนวข้อสอบที่มีคนสอบจริง ดีจริง

 15. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  ให้ครบ ให้จริง สอบถามเพิ่มเติมและขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

 16. ให้ครบ ให้จริงในเล่มเดียว สอบถามก่อนเลยค่ะ

 17. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบที่มีคนสอบติดจริง แม่นจริง จริงใจ ให้จริง ให้ครบ ปรึกษาได้

 18. จริงใจ ให้ครบ ในเล่มเดียว

 19. ความสำเร็จของท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา

 20. แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบคัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง

 21. เป็นแนวข้อสอบที่ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกจริง

 22. ให้ครบ ให้จริง เป็นแนวข้อสอบที่ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกจริง

 23. แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ทีมเรามุ่งมั่นพัฒนา แนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี ประกอบกับแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกจริง

 24. แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

 25. ส่งเร็วทันใจภายใน 5 นาที
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

 26. >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

 27. มีจำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ และรัฐวิหาหกิจทุกหน่วยงาน

 28. อยากสอบติดงานราชการแบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  แนวข้อสอบดีๆ ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของน้องๆ นะค่ะ

 29. หวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องนะค่ะ
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก ประกอบกับแนวข้อสอบที่อัพเดทล่าสุดตั้งใจคัดสรรมาอย่างดี
  อัดแน่นทุกเนื้อหาวิชาครบที่ใช้สอบรอบนี้ค่ะ…

 30. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*