แนวข้อสอบแม่นๆ

++ ตรงตรง!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษา

++ ตรงตรง!!…!! แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษา

แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP 3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539update!!
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 • ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แบบทดสอบการพัฒนาโปรแกรมnew
 • ถาม – ตอบ  ระบบปฏิบัติการ
 • การประกอบ คอมพิวเตอร์
 • การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
 • ถาม-ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_(อัตนัย)
 • แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
 • แนวข้อสอบการแก้ปัญหาผังฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมnew
 • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาnew
 • แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบหลักเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และหลักการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 2559

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

สอบติดจริง 25 สอบติดจริง 26 สอบติดจริง 27 สอบติดจริง 28 สอบติดจริง 29 (นายช่างโยธา กรมชลประทา) สอบติดจริง 30(นายช่างโยธา กรมชลประทา) สอบติดจริง 31 สอบติดจริง 32 สอบติดจริง 33 สอบติดจริง 34

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบที่มีคนสอบติดจริง แม่นจริง จริงใจ ให้จริง ให้ครบ ปรึกษาได้

 2. เป็นแนวข้อสอบที่ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกจริง ให้ครบ ให้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*