แนวข้อสอบแม่นๆ

++ตรงเผง…!! แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร

++ตรงเผง…!! แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร

 • การสอบสัมภาษณ์
 • การใช้โปรแกรม MovieMaker
 • การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลupdate!!
 • ข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew!!
 • ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
 • ความรู้เรื่องการประสานงานupdate!!
 • เครื่องมือโสตทนูประกรณ์_และการใช้งานnew!!
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการใช้โสตทัศนูปกรณฺ์
 • แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ ชุดที่1 จำนวน 70 ข้อ
 • แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
 • แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ
 • สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543
 • สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469
 • สรุปโสตทัศนศึกษา
 • โสตทัศนูปกรณ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร

 

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมศุลกากร

 

Tags: , , , , , ,

One Comment

 1. สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*