แนวข้อสอบแม่นๆ

**ถูกต้อง!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ

**ถูกต้อง!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ

 • การควบคุมทรัพย์สิน
 • การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
 • การสอบสัมภาษณ์
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
 • ความรู้เรื่องการประสานงาน
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบ เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ new
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 • แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 • วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สรุปการควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุภาครัฐเข้าใจง่าย
 • คู่มือการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ
 • คู่มือวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*