งานราชการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2558)

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2558)
โลโก้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2558)

1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านนวัตกรรม
จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยพักค้างคืน
จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิค สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (เพศชาย)
จำนวน 1 อัตรา
5. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
จำนวน 2 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
จำนวน 6 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่สถานพยาบาลไปรษณีย์ไทย 1 (บางรัก) สังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัย
จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*