งานราชการ

ปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 1 อัตรา

ปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 1 อัตรา

โลโก้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ “สานพลัง สร้างสุขภาวะ”

 

หัวหน้างานพัสดุ   (อัตราว่าง 1 อัตรา)

หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป

·               เป็นทีมงานหลักของสำนักอำนวยการ รับผิดชอบตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง

·               รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุของสำนักงาน

·               รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบควบคุมพัสดุของสำนักงาน และตรวจรับ-การจ่ายพัสดุประจำปีให้มีประสิทธิภาพ

·               จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อให้การทำงานด้านพัสดุ มีข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

·        อายุ 30 ปีขึ้นไป

·        จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน บริหาร  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·        มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานพัสดุไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท

และไม่น้อยกว่า 10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี

·        หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·        มีความสามารถในการสรุปประเด็นและเขียนงานรายงานต่าง ๆ ได้ดี

·        มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

 

** ผู้สนใจ  โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด   และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th   ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ      E-mail : recruitment@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2558 **

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*