แนวข้อสอบแม่นๆ

((update))แนวข้อสอบ พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

((update))แนวข้อสอบ พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 • แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ประวัติความเป็นมาและตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • การควบคุมทรัพย์สิน
 • การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
 • เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน AEC
 • ข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ_สังคม_เศรษฐกิจ_การเมืองปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 • วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สรุปการควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุภาครัฐเข้าใจง่าย
 • สรุปบัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น
 • การซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ
 • วิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์

พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Comments

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
  เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 2. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

 3. สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบได้เลยค่ะ
  เราเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

 4. เราคัดคุณภาพเพื่อคุณ
  สนใจติดต่อสอบถามและขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อได้เลยค่ะ

 5. โปรงใส ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

 6. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถาม ปรึกษาก่อนเลย

 7. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบที่มีคนสอบติดจริง แม่นจริง จริงใจ ให้จริง ให้ครบ ปรึกษาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*