แนวข้อสอบแม่นๆ

+++ยกนิ้ว!! แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+++ยกนิ้ว!! แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-การเขียนโครงการ

-การบริหารแผนงาน_โครงการ

-ข้อสอบการวางแผนงาน_โครงการและการติดตามประเมินผล

-ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ_พศ_2535

-แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง

-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

-ความรู้เรื่องการประสานงาน

-แนวข้อสอบระเบียบงานบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

-แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

-การเขียนหนังสือราชการ

–ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew

-สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

-แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา__Aptitude_Test_2

-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*