งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน (ตั้งแต่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน (ตั้งแต่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
โลโก้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน (ตั้งแต่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

เงินเดือน 11280 บาท

วุฒิ
สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงาน
เป็น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ งา1นด้านธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการภายใน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ
สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่น ที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงาน
เป็น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้ รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก งานทะเบียนเอกสาร และ งานบริหารทั่วไป ของส่วนราชการภายใน ติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*