งานราชการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา (ตั้งแต่ 11-20 พฤศจิกายน 2558)

กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา (ตั้งแต่ 11-20 พฤศจิกายน 2558)
โลโก้สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา (ตั้งแต่ 11-20 พฤศจิกายน 2558)

 

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

มีความประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานหลายอัตรา
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่สารบรรณ เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
1 คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.2 มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
ใน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ
1.3 มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
2 เอกสารในการสมัคร
2.1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนา
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 เพศชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.6 เอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
3 การรับสมัคร
ผู้ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง (อาคาร7) ชั้น 3 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 0-2354-6668 ต่อ 26411

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*