งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การเดินทางไปราชการ เป็นต้น
๒. การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
๓. การจัดทำหนังสือราชการในการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๔. ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน
๑. เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ การบริหาร การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบ การดำเนินงานการบริหารงานด้านอื่นๆ
๒. เป็นผู้ช่วยติดตามผลการตรวจสอบ
ตามที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน
ทางสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
หรืออักษรศาสตร์

ลักษณะงาน
๑. จัดทำ วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปประเด็นข่าว
การศึกษาหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอผู้บริหาร
๒. ร่วมดำเนินการผลิตสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง และสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๕.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/ 

 

Tags: , , , , , ,

One Comment

 1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*