งานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

ปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
โลโก้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2558) จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 11400 บาท

วุฒิ
สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง และมีหนังสือ
รับรองการทำงานด้านช่างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (ปวช.)  3 ตำแหน่ง

เงินเดือน 11400 บาท

วุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน 13285 บาท

วุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขา

 

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 15000 บาท

วุฒิ
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*