งานราชการ

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงาน ก.พ

ดูรายชื่อทั้งหมด

http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmMainPage.aspx?TestTypeId=aWVwL3JOSWZMSDA9&Year=L29CN3RidjNsZUU9&PeriodNo=aWVwL3JOSWZMSDA9

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*