แนวข้อสอบแม่นๆ

+++สุดยอด!! แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

+++สุดยอด!! แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์
 • ประวัติกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • เกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สิน
 • เกี่ยวกับการซ่อมแซมดูแลรักษาและการควบคุมพัสดุ
 • การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ_พ.ศ. 2535_และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุสิ้นปี
 • เกี่ยวกับการประสานงาน
 • เกี่ยวกับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • วิธีการประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลnew
 • ถามและตอบ เรื่องงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2549
 • แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ว่าด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549new
 • สรุปการควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุภาครัฐแบบเข้าใจง่าย
 • ข้อสอบ_เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547

นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Tags: , , , , , , ,

3 Comments

 1. อันแน่นด้วยคุณภาพ ขอดูตัวอย่างและดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจค่ะ

 2. ครบทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง ไม่มีกั๊ก…..แน่นอนค่ะ

 3. แวะสอบถาม ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ ครบทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง ไม่มีกั๊ก…..แน่นอนค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*