แนวข้อสอบแม่นๆ

**อัดแน่น!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ

**อัดแน่น!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ

 • การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอโยบายการบริหาร
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่2
 • ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
 • ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ
 • ถาม_-_ตอบ_เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
 • ถาม_-ตอบ_ความรู้เรื่อง_การเขียน_ย่อ_ขยาย__รูป_แผนที่new
 • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการถ่ายภาพ
 • นโยบายและมาตรการสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมnew
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew
 • แนวข้อสอบ_พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ_พศ_2535new
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ new
 • แนวข้อสอบความปลอดภัย และกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดของภูมิประเทศnew
 • แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัตการnew
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ
 • ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย
 • ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก Global Positioning System GPS

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*