แนวข้อสอบแม่นๆ

** อัดแน่น!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 (call center) การไฟฟ้านครหลวง

** อัดแน่น!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 (call center) การไฟฟ้านครหลวง

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
 • ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
 • ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word excel powerpoint
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ
 • แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา___Aptitude_Test
 • ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
 • หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ

พนักงานธุรการ 3 (call center) การไฟฟ้านครหลวง

พนักงานธุรการ 3 (call center) การไฟฟ้านครหลวง

พนักงานธุรการ 3 (call center) การไฟฟ้านครหลวง

 

Tags: , , , , , ,

One Comment

 1. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*