แนวข้อสอบแม่นๆ

** เจ๋งที่สุด!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานจัดหาพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

** เจ๋งที่สุด!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานจัดหาพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
 • ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • การควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุภาครัฐเข้าใจง่าย
 • การตรวจซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ
 • การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
 • ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด
 • ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 • ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word excel powerpoint
 • แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
 • วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง

พนักงานจัดหาพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

พนักงานจัดหาพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

พนักงานจัดหาพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

 

Tags: , , , , , ,

One Comment

 1. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*