แนวข้อสอบแม่นๆ

((new update)) แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

((new update)) แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

 • แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ประวัติกรมเจ้าท่า
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า
 • กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี
 • การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other
 • ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553
 • ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_2 new
 • ข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
 • แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
 • แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
 • แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_ชุด_1(ใหม่)
 • แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555
 • แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

messageImage_1461051292677

messageImage_1460953069054

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 Comments

 1. สนใจแวะมาสอบถามและขอดูตัวอย่างแนวข้อสอบได้เลยค่ะ

 2. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  ขอดูตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ

 3. ขอดูตัวอย่างก่อนเลย

 4. สนใจติดต่อสอบถามและขอดูตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจค่ะ

 5. อันแน่นด้วยคุณภาพ ขอดูตัวอย่างและดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจค่ะ

 6. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เราคัดคุณภาพเพื่อคุณ

 7. เราคัดคุณภาพเพื่อคุณ
  สนใจติดต่อสอบถามและขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อได้เลยค่ะ

 8. ครบทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง ไม่มีกั๊ก…..แน่นอนค่ะ

 9. ครบทุกเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบจริง ไม่มีกั๊ก…..

 10. ส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อคุณ ขอดูตัวอย่างก่อนเลย

 11. สอบถาม ปรึกษาก่อน สั่งซื้อได้เลยค่ะ

 12. ครบทุกวิชา ครบทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ จัดเต็มไม่มีกั๊ก

 13. ครบทุกวิชา ครบทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ จัดเต็มไม่มีกั๊ก
  โปรงใส จริงใจ ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ปรึกษาและขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

 14. เชิญปรึกษาและขอตัวอย่างฟรี ก่อนสั่งซื้อ

 15. เรามีแต่ความจริงใจมอบให้

 16. จริงใจ ให้จริง

 17. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว เชิญสอบถามและปรึกษาก่อนเลย

 18. มีความจริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลยค่ะ

 19. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เชิญสอบถาม ปรึกษา ขอรายละเอียดฟรี แนวข้อสอบดีจริง ก่อนสั่งซื้อเลยค่ะ

 20. แนวข้อสอบที่มีคนสอบติดจริงค่ะ

 21. คุณภาพ ความจริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*