แนวข้อสอบแม่นๆ

Update ล่าสุด!! แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

Update ล่าสุด!! แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

 • แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
 • การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 • ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบการคำนวณงบดุลบัญชี
 • แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
 • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
 • แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นnew
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
 • แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 • สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
 • สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547
 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัจจุบัน
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 • หลักการบัญชีขั้นต้น
 • แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ
 • สรุป+คำถามความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

 

แนวข้อสอบงานราชการ.net
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

สอบติดจริง 58 สอบติดจริง 59 สอบติดจริง 60 สอบติดจริง 61 สอบติดจริง 62 สอบติดจริง 63 สอบติดจริง 64

messageImage_1454725230578 messageImage_1454725260430 messageImage_1454725290089 messageImage_1454725319945 messageImage_1454725343886 messageImage_1454725373533 messageImage_1454725401520 messageImage_1454725425876 messageImage_1454725452199 messageImage_1454725477262 messageImage_1454725508377 messageImage_1454725532120 messageImage_1454725555562 messageImage_1454725578696 messageImage_1454725608793 messageImage_1454725636911 messageImage_1454725685406 messageImage_1454725721440

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 Comments

 1. สอบถามและขอดูตัวอย่างก่อนได้เลย ดีจริงค่อยตัดสินใจซื้อค่ะ

 2. จริงใจ ไม่กั๊ก

 3. จริงใจ ให้จริง

 4. จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถาม ปรึกษาก่อนเลย

 5. แนวข้อสอบดีจริง สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อเลยค่ะ

 6. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  แนวข้อสอบดีจริง สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อเลยค่ะ
  จริงใจ ให้จริง มีที่นี่ที่เดียว สอบถามและปรึกษาก่อนเลย

 7. เป็นศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เชิญสอบถาม ปรึกษา ขอรายละเอียดฟรี แนวข้อสอบดีจริง ก่อนสั่งซื้อเลยค่ะ

 8. แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จิรงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

 9. คัดคุณภาพมาอย่างดี มีคนสอบติดจริง

 10. >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*