แนวข้อสอบแม่นๆ

แจกฟรีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2560

แจกฟรีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2560

 1. ในพระราชบัญญัตินี้ “เด็ก” หมายความว่า

ตอบ  บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี                    มาตรา 4

 1. ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่กระทำการนั้นจะมีน้ำหนักแห่งโทษเป็นอย่างไร

ตอบ   ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น             มาตรา 12

 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เรียกโดยย่อว่าอย่างไร

ตอบ   “คณะกรรมการ ปคม.”              มาตรา 15

 1. เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิด้านใด

ตอบ  สิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน เนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย                   มาตรา 34  

 1. ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน เนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ผู้ใดทำหน้าที่เรียกค่าสินไหมทดแทน แทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตอบ  พนักงานอัยการ                              มาตรา 35

 1. นิติบุคคลใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องระวางโทษอย่างไร

ตอบ  ปรับตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท                   .มาตรา 53  

7.ในกรณีที่การกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษอย่างไร

ตอบ  จำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปีและปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท    มาตรา 53 วรรคสอง

**มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2560

 1. จงบอกถึงอัตราโทษ กรณีการกระทำผิดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 วรรคสอง

ตอบ  ถ้าการกระทำผิดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

         (1) รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

          (2) ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต      มาตรา 53/1  

**มาตรา 53/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

**มาตรา 53/1 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

 

 

 

 

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*