แนวข้อสอบแม่นๆ

แจกฟรีแนวข้อสอบ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560

แจกฟรีแนวข้อสอบ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560

 1. เมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแล้ว ต้องทำอย่างไรกับใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทำลายในสาระสำคัญนั้น

ตอบ  ให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทำลายในสาระสำคัญหรือยื่นหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย

ข้อ 13

2 การแจ้งขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนให้ทำภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญดังกล่าว

ตอบ  ภายในสิบห้าวัน                  ข้อ 13

 1. ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ ภายในกี่วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ตอบ  ภายในหกสิบวัน                               ข้อ 30

 1. กรณีที่ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญผู้จัดการหอพักต้องแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือ ถูกทำลาย

ตอบ ภายในสิบห้าวัน                              ข้อ 32

 

5.เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า คำขอ เอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยใบแทนใบอนุญาตเป็นแบบใด

ตอบ   ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคำว่า“ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต

  ข้อ 13 วรรคสอง

6.ในเรื่องของการตั้งชื่อหอพักมีข้อห้ามไว้อย่างไร

ตอบ   ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยของ พระราชินีหรือพระรัชทายาท และไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย                           ข้อ 14

7.หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อคนอย่างน้อยเท่าใด

ตอบ  แปดตารางเมตรต่อคน                             ข้อ 19

8.ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องต้องจัดให้มีพื้นที่ใดเพื่ออำนวยความสะดวก

ตอบ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับปรุงประกอบอาหาร                        ข้อ 20

9.หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟไว้ในลักษณะใด

ตอบ  ต้องติดตั้งอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร            ข้อ 24

10.หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องจัดไว้ในลักษณะใด

ตอบ ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร                             ข้อ 25

 

 

 

 

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*