แนวข้อสอบแม่นๆ

Up]!!แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Up]!!แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

–          แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

–          ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ สำนักงานกระทรวงมหาดไทย

–          ความเป็นมาการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย

–          นโยโบายและยุทธศาสตร์การบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย

–          แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

–          บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

–          กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

–          กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย.วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย.ลักษณะพยาน

–          แนวข้อสอบ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

–          แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

–          แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด

–          แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new

–          แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update)

–          แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew

–          แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

–          แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

–          แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 119 ข้อ

–          แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539(update)

–          แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

–          แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุด 2 จำนวน 121 ข้อ

–          แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ

–          แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

–          สรป+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม

–          สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

–          สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

–          สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

–          สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2559

–          สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2559

–          แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันประจำเดือน สิงหาคม2559

สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

 

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

บัญชีธนาคาร

 

ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
แนวข้อสอบงานราชการ.net
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

สอบติดจริง 71

สอบติดจริง 70

สอบติดจริง 66 สอบติดจริง 67 สอบติดจริง 68 สอบติดจริง 69

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Comments

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 2. แนวข้อสอบประกอบด้วย
  แนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  แนวข้อสอบแม่นๆ ตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดี

 3. แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*