แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แม่น+แน่น)))แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกศน.

(((แม่น+แน่น)))แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกศน.

 แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

–       นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

–       สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่_12_(พศ2560-2564)

–       แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด)

–       สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

–       แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new

–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

–       แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551(new)

–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_ชุดที่_1_new

–       สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539

–       แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update)

–       แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด

–       แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new)

–       แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ_2544newupdate

–       แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555

–       แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด)

–       การเขียนหนังสือราชการ

–       ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

–       ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

–       แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2

–       การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ

–       แจกฟรี แนวข้อสอบ การบริหารงบประมาณ

–       แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–       แนวข้อสอบงานงบประมาณและพัสดุ

–       สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502

–       หลักการบริหารงบประมาณ

–       สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

–       การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

–       การจดบันทึก สรุปรายงาน

–       การสืบค้นข้อมูล

–       การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

–       การบริหารจัดการภายในองค์กร

–       การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

–       การบริหารผลการปฏิบัติงาน

–       ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new

–       ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

–       แจกฟรี แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสำนักงาน

–       แจกฟรี แนวข้อสอบการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

–       แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป

–       แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

–       แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร(ใหม่)

–       แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ใหม่)

–       แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

 

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

อธิบายข้อสอบ

นักจัดการงานทั่วไปกศน.

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ-กรมทางหลวง

ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

สอบติดจริง 130 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมบัญฃีกลางสอบติดจริง 129 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมบัญฃีกลางสอบติดจริง 127 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญฃีกลางสอบติดจริง 128 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญฃีกลางสอบติดจริง 138 นักจัดการงานทั่วไป กรมบัญชีกลาง

สอบติดจริง 79สอบติดจริง 78

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*