แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แม่น+แน่น)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกศน.

(((แม่น+แน่น)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกศน.

 แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

–       นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

–       สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่_12_(พศ2560-2564)

–       แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด)

–       สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

–       แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new

–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

–       แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551(new)

–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_ชุดที่_1_new

–       สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539

–       แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update)

–       แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด

–       แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new)

–       แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ_2544newupdate

–       แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555

–       แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด)

–       การเขียนหนังสือราชการ

–       ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

–       ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

–       แนวข้อสอบงานสารบรรณ 2

–       ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

–       สรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

–       แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

–       แผนปฏิบัติราชการ กศน. ปีงบประมาณ 2560

–       แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – กระทรวงศึกษาธิการ

–       ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

–       สรุป กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

–       การบริหารราชการแผ่นดิน

–       แผนการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

–       การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)

–       แนวคิด ความสำคัญ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

–       แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์

–       สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)

–       การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ

–       การบริหารเชิงกลยุทธ์

–       การบริหารแผนงาน โครงการ

–       การประเมินนโยบาย โครงการ

–       การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชึ้วัด

–       แจกฟรี แนวข้อสอบการวางแผน แผนงาน โครงการ การบริหาร

–       แนวข้อสอบ_นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน_ชุด_2 (newupdate)

–       แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new

–       แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป

–       แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

–       แนวข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew

–       แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new

 

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

อธิบายข้อสอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกศน.

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ-กรมทางหลวง

 

ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

สอบติดจริง 203 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี สาธารณสุข สอบติดจริง 204 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี สาธารณสุขสอบติดจริง 209 นักวิเคระห์าโยบายและแผนปฎิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบติดจริง 210 นักวิเคระห์าโยบายและแผนปฎิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอบติดจริง 111

สอบติดจริง 112

 

สอบติดจริง 95

สอบติดจริง 94

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*