แนวข้อสอบแม่นๆ

{{HOT-NEW{2562}}แนวข้อสอบนายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประทวนตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ สตม. สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พร้อมเฉลย)

{{HOT-NEW{2562}}แนวข้อสอบนายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประทวนตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่ สตม. สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พร้อมเฉลย) แถมฟรีไฟล์เสียง!!!เทคนิคสอบสัมภาษณ์และไฟล์เสียงสรุป พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547ฉบับสมบูรณ์ สรุปความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2562 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ 2547 ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2554 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ กฎ กตร. ประมวลจิยธรรมจรรยาบรรณ ตำรวจ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดใหม่) ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ใหม่) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย(ตำรวจ) แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ […]