แนวข้อสอบแม่นๆ

**อัดแน่น!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ

**อัดแน่น!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมควบคุมมลพิษ การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอโยบายการบริหาร ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลnew ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่2 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ ถาม_-_ตอบ_เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ ถาม_-ตอบ_ความรู้เรื่อง_การเขียน_ย่อ_ขยาย__รูป_แผนที่new เทคโนโลยีดิจิทัลกับการถ่ายภาพ นโยบายและมาตรการสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมnew แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศnew แนวข้อสอบ_พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ_พศ_2535new แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ new แนวข้อสอบความปลอดภัย และกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจ_การวัดมุม_การหาพิกัด_ขนาดของภูมิประเทศnew แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัตการnew พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก Global Positioning System GPS