งานราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558)

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558)     ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 2. นิติกรปฏิบัติการ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  จำนวน 50 อัตรา 2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน […]