งานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559)

เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559) ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 12 อัตรา 2.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 3.ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 8 อัตรา 4.ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา จำนวน […]