แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

 (((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ประมวลรัษฎากร สรุปพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวข้อสอบ ถาม-ตอบประมวลกฎหมายรัษฎากร ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษี แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร สรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สรุป พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ความรู้ทั่วไปในการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลย update แนวข้อสอบงบดุลชุด 2 แนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update […]