งานราชการ

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ. 2559 (จำนวน 25 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา)

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ. 2559 (จำนวน 25 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา) สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : – จำนวนที่เปิดรับสมัคร 25 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ช่องทางการเปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต 1.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 – […]