แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักเดินเรือปฏิบัติการ กรมประมงupdate2561

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักเดินเรือปฏิบัติการ กรมประมงupdate2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมประมงupdate61 แนวข้อสอบกรมประมงupdate61 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประมง แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พศ.2482 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 สรุปสาระสำคัญ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการประมง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง จารีตประเพณีสากลว่าด้วยการนำร่อง ความรู้เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ Electronic Chart Display and Info […]