งานราชการ

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ. 2559 (จำนวน 105 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา)

ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ. 2559 (จำนวน 105 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา) สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : – จำนวนที่เปิดรับสมัคร 105 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ช่องทางการเปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต 1.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงรับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – […]