งานราชการ

ด่วนมากๆกรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา (วุฒิ ปวส.อนุปริญญา หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-29 มิ.ย. 2560

ด่วนมากๆ กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา (วุฒิ ปวส.อนุปริญญา หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-29 มิ.ย. 2560 สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : *ต้องผ่าน ก ก.พ. จำนวนที่เปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร ปวส.อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ช่องทางการเปิดรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ สมัครสอบได้ทาง https://tax.job.thai.com วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 27 ก.ค. 2560 สนใจดูแนวข้อสอบ(((คลิ๊กเลย))) เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน  กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กรมสรรพากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน […]