แนวข้อสอบแม่นๆ

((((((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป)กรมส่งเสริมสหกรณ์

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป)กรมส่งเสริมสหกรณ์ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ นโยบายการดำเนินงานอธิบดีฯ ปี 61 นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สหกรณ์ ปี 2561 “ปี 2561 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม‏ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม‏ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 update การบริหาร การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหารบัญชีการเงิน การบริหารจัดการ แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ BM แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 […]