แนวข้อสอบแม่นๆ

โหลด!!!แนวข้อสอบเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน2561ลูกจ้าง

โหลด!!!แนวข้อสอบเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน2561ลูกจ้าง แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจผู้บริหารอำนาจหน้าที่กรมท่าอากาศยานupdate2561 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_2561new แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อupdate2561 แนวข้อสอบภาษาไทย_( เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure รวมคำศัพท์น่ารู้ในสนามบิน เกี่ยวกับการบิน สนามบิน ภาษาอังกฤษ new แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) หลักการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ หลักการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ การสร้างและการบริหารภาพลักษณ์ (new) […]