แนวข้อสอบแม่นๆ

โหลด!!!แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2561

โหลด!!!แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2561 แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2561 แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 สิทธิประโยชน์การลาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_2561new แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 conversation-gramma-reding-vocabulary-structure ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ คู่มือปฺฎิบัติงานด้านพัสดุ(ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ) แนวทางปฏิบัติในการจัดกาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อัพ2561 สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew […]