งานราชการ

โอกาสดีๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562

โอกาสดีๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562   ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ลูกจ้างบัญชี สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 13 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี) 2. ลูกจ้างพัสดุ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจิสติกส์) 3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 10 อัตรา (ปวช.ปวส.บัญชี เลขานุการ […]