งานราชการ

ข่าวดีๆกรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

ข่าวดีๆกรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน 10000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส และรถบรรทุก อัตราเงินเดือน 16000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 8700 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 41 อัตรา 4. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราเงินเดือน 8700 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]